doradztwo finansowo-księgowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem jest dziś, w dobie firm konkurujących ze sobą, wielkim wyzwaniem. Stąd potrzeba rozwiązań, pozwalających zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Jednym z takich narzędzi jest rachunkowość zarządcza wraz z jej nowoczesnym rachunkiem kosztów. Najczęściej obecnie stosowany, tradycyjny rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych nie sprawdza się jako źródło danych dla celów zarządczych, natomiast korzystne jest np. stosowanie rachunku kosztów zmiennych, na podstawie którego podejmowane są deczyje krótkoterminowe. Wśród nowoczesnych rachunków kosztów na uwagę zasługuje rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) wraz z budżetowaniem opartym na działaniach (Activity Based Budgeting, ABB) oraz zarządzaniem opartym na działaniach (Activity Based Management, ABM).
CATRIS oferuje Klientom wsparcie w tworzeniu i doskonaleniu systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej, stanowiących dla menedżerów cenne źródło informacji dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, przejawiającego się w maksymalizacji jego wartości.

Menu

Aktualności

Umowa o współpracy z GREENLIGHT Sp. z o.o.

więcej::.

Poleć znajomemu

CATRIS Sp. z o.o.
tel.: 502 139 486
e-mail: office@catris.pl