zalety korzystania z usług księgowych biura rachunkowego
Wynagrodzenie

Korzystanie z usług biura rachunkowego zawsze jest tańsze, niż zatrudnienie
księgowej lub utrzymanie działu księgowego. Wynika to stąd, że rozliczenie
z biurem prowadzone jest z reguły w oparciu o liczbę dokumentów, natomiast
pracownik zatrudniany jest w określonym wymiarze czasu pracy i nie jest możliwe
z miesiąca na miesiąc dostosowywanie czasu pracy pracownika do liczby doku-
mentów do zaksięgowania. Stąd koszt zatrudnienia pracownika lub utrzymania
działu księgowości jest kosztem stałym, a w sytuacji zmieniającej się liczby doku-
mentów może istnieć wolny, niewykorzystany potencjał tych pracowników, za który
pracodawca i tak płaci. Natomiast koszt, jaki stanowi wynagrodzenie biura
rachunkowego jest kosztem zmiennym, czyli dokładnie powiązany z ilością wyko-
nanej pracy.
Nie zapominajmy również o tym, że koszty księgowości to nie tylko
wynagrodzenia. To także koszty związane z miejscem pracy (biurko, komputer,
oprogramowanie, koszty drukowania itp.) oraz koszty związane z kształceniem
(szkolenia, literatura fachowa, czasopisma). Także te koszty, w przypadku powie-
rzenia księgowości biuru rachunkowemu, mają charakter kosztów zmiennych.
 
Wiedza

Kadrę biura rachunkowego stanowi zespół profesjonalistów, będących specjalistami w różnych dziedzinach i wzajemnie się uzupełniającymi. Systematyczne szkolenia i dostęp do literatury fachowej i czasopism branżowych podwyższają ich kwalifikacje, a praca z wieloma Klientami sprzyja zdobywaniu wszechstronnego doświadczenia.
 
Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

Biura rachunkowe podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, co pozwala
Klientowi ubiegać się o ewentualne odszkodowanie z tytułu nieprawidłowej pracy
biura. Dodatkowo biuro zatrudnia osoby posiadające certyfikat Ministra Finansów,
uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co daje dodatkową gwarancję
kwalifikacji pracowników biura.

Oszczędność czasu


Przekazanie spraw finansowo-księgowych czy pracowniczych podmiotowi zewnętrznemu, uwalnia zarządzających od wielu obowiązków, pozwalając skupić się na realizacji podstawowych celów przedsiębiorstwa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku mniejszych firm, gdy właściciel wypełnia większość obowiązków kierowniczych, cierpiąc na niedostatek czasu spowodowany koniecznością realizowania pewnych obowiązków (sporządzenie sprawozdań, naliczenie zaliczek na podatek, naliczenie wynagrodzeń itp.). Współpraca z biurem rachunkowym pozwala skoncentrować się na rozwijaniu przedsiębiorstwa.

 

powrót

Menu

Aktualności

Umowa o współpracy z GREENLIGHT Sp. z o.o.

więcej::.

Poleć znajomemu

CATRIS Sp. z o.o.
tel.: 502 139 486
e-mail: office@catris.pl