dane spółki
CATRIS Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
NIP: 522-283-33-35
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000272931
Kapitał zakładowy: 430 000 zł opłacony w całości

powrót

Menu

Aktualności

Umowa o współpracy z GREENLIGHT Sp. z o.o.

więcej::.

Poleć znajomemu

CATRIS Sp. z o.o.
tel.: 502 139 486
e-mail: office@catris.pl